כל הפוסטים בתב"ר רמת ישי

עם הפנים לעשור הבא: מועצת רמת ישי ממשיכה בשדרוג התשתיות בישוב בהשקעה של עשרות מליוני שקלים

כניסה נוספת לאזה"ת, פיתוח התשתיות בשכונות החדשות, השלמת שביל סובב רמת ישי, הקמת ארכיון יישובי, הרחבה נוספת של בי"ס ארזים,

הקדנציה החדשה נפתחה בישיבה חגיגית בה הוצגו חברי המועצה החדשים ונערך טקס פרידה מהחברים היוצאים

המליאה אישרה הגדלת תב"ר לפיתוח תשתיות בישוב בסך 490 אלף שקלים אותם גייס ראש המועצה עופר בן אליעזר ממשרד התחבורה.

שביל סובב רמת ישי: ראש מועצת רמת ישי ומנכ"ל רשות ניקוז הקישון ביקרו בשטח ועקבו אחר התקדמות הפרויקט הנמצא בשלביו המתקדמים

העבודות כוללות הכשרת מסלול האופניים והולכי רגל, הסדרת והנגשת אזור באר יוסיפון לציבור.