כל הפוסטים ברשות ניקוז הקישון

עם הפנים לעשור הבא: מועצת רמת ישי ממשיכה בשדרוג התשתיות בישוב בהשקעה של עשרות מליוני שקלים

כניסה נוספת לאזה"ת, פיתוח התשתיות בשכונות החדשות, השלמת שביל סובב רמת ישי, הקמת ארכיון יישובי, הרחבה נוספת של בי"ס ארזים,

שביל סובב רמת ישי: ראש מועצת רמת ישי ומנכ"ל רשות ניקוז הקישון ביקרו בשטח ועקבו אחר התקדמות הפרויקט הנמצא בשלביו המתקדמים

העבודות כוללות הכשרת מסלול האופניים והולכי רגל, הסדרת והנגשת אזור באר יוסיפון לציבור.