כל הפוסטים בנחל קישון

רשות נחל הקישון: אתר מושבת לינת הקורמורנים בקישון שומר על מעמדו בראש אתרי הלינה בישראל

גם השנה בוצעה ספירה ארצית של הקורמורן הגדול באתרים שונים בארץ, בתוכם אתר הלינה על שדרת עצי האקליפטוס בגדת הקישון,

מבצע אכיפה משולב של רשות נחל הקישון ועיריית חיפה להסרת מפגע צינור שפכים תעשייתים בנחל קישון

לפני מספר שנים הונח במורד נחל קישון צינור צף ארוך ששימש את פרויקט ניקוי קרקעית הנחל.

העבודות להקמת מגרש למכירת מכוניות, סמוך לנחל גדורה, הופסקו בעקבות דיווח של רשות נחל הקישון

רשות נחל הקישון ממשיכה במאמציה לשמור מרחב נחל קישון ויובליו והצליחה השבוע לסכל עבודות להקמת מגרש למכירת מכוניות סמוך לנחל