כל הפוסטים במועצת רמת ישי

מכלול האוכלוסייה ברמת ישי קיים אימון במסגרת תרגול מערך החירום היישובי לתרחישים שונים

מטרת האימון - שיפור המוכנות של מכלול האוכלוסייה ושיתופי הפעולה בין התאים במכלול.

עם הפנים לעשור הבא: מועצת רמת ישי ממשיכה בשדרוג התשתיות בישוב בהשקעה של עשרות מליוני שקלים

כניסה נוספת לאזה"ת, פיתוח התשתיות בשכונות החדשות, השלמת שביל סובב רמת ישי, הקמת ארכיון יישובי, הרחבה נוספת של בי"ס ארזים,