כל הפוסטים בחיסון

שואפים לחיסון

לקראת בוא החורף, בעיקר בתקופת הקורונה, דואגת כללית לכך שהילדים בטיפולה יחוסנו כנגד השפעת והצטיידה לשם כך בחיסוני פלומיסט הניתנים