כל הפוסטים בהחוג לסוציולוגיה ואזרחות

אנחנו לנוכח הטרור

החוג לסוציולוגיה ואזרחות ממכללת אורנים בטורי דעה מרגשים על נושא מורכב במיוחד איתן כץ / חינוך לשלום בצל הסכסוךאנו עדים