כל הפוסטים בעורכי דין

הערת אזהרה לא תשמש כעילה למניעת זכות במקרקעין, ככל והיא אינה ברת תוקף

לאחרונה נקבע ע"י בית משפט במרכז הארץ כי רוכשת קרקע, אשר לטובתה נרשמה הערת אזהרה להבטחת אי מכירתה לגורמים שלישיים,