כל הפוסטים במשפט

העברת הדירות בצוואה

לא פעם אדם יורש את דירת הוריו, ועליו לבדוק, אם להורישה הלאה, לילדיו, בדרך של צוואה (לאחר 120), או אולי

הערת אזהרה לא תשמש כעילה למניעת זכות במקרקעין, ככל והיא אינה ברת תוקף

לאחרונה נקבע ע"י בית משפט במרכז הארץ כי רוכשת קרקע, אשר לטובתה נרשמה הערת אזהרה להבטחת אי מכירתה לגורמים שלישיים,

  הזכות לביטול חוזה למכירת בית אשר חלק ממנו נבנה ללא היתר בניה | עורך הדין ורואה החשבון רפי שינדלר

לאחרונה הגיעה עד לפתחו של בית המשפט העליון סוגייה העוסקת במקרה של מכירת בית מגורים אשר חלק ממנו נבנה ללא