כל הפוסטים במשפט

ביצוע עבודות בניה בבית משותף דורשת את הסכמת דיירי הבית המשותף מראש

לאחרונה דחה בית משפט בצפת תביעה של אחד מבעלי הדירות כנגד שכנים בבית משותף, בגין עבודות שביצע התובע בבית המשותף.

חובתו של קונה להמשיך ולקיים חוזה לרכישת נכס, ככל שלא ביטל את החוזה סמוך לגילוי אי התאמה בנכס 

לאחרונה קבע בית משפט במרכז הארץ כי רוכש של מגרש, אשר לא ביטל את חוזה הרכישה סמוך לגילוי העובדה שלא

לרשויות התכנון נתון מרחב תכנון ניכר בבואם לאשר בקשות להיתר בניה | רפי שינדלר

לאחרונה נדחתה התנגדות של מספר דיירים בשכונת מגורים, בקשר לבקשתה של עיר במרכז הארץ להקמת בית ספר, למרות ששימוש זה