החזרת הגלגל לאחור – ע"י מי שהופעל עבורו יופי כח מתמשך

מאת עו"ד ונוטריון, עידן גרושקובסקי

לזמר הותיק דני גרנות יש שיר מדהים על כך שהכל חוזר בעולמנו… וחלב ודבש שרים כל הזמן- שהוא כמו "גלגל ענק". נזכרנו בכך השבוע, באחד מימי הקיץ הקריר, עת הגיע לקוח, מרוצה מעצמו, שבאופן פלאי כמעט, ולאחר שכבר הופעל בעניינו יפוי כח מתמשך לאור מצבו – "חזר מן הכפור"… האדם התאושש ומרגיש קוגניטיבית מצוין וברור שאין מקום להותיר את המינוי שהופעל על כנו. הדרך הנכונה היא לפנות למשרד המשפטים עם חוות דעת נויורולוג מתאימה, שתראה, שהאדם חזר לעצמו, ונפסק אותו מצב בו "האדם אינו מבין בדבר" (זהו התנאי להפעלות יפוי הכח). התהליך לא קשה ונסייע לו: ככל שאינו משנה דבר באותו מסמך שהכין בזמנו – ה"הפעלה מחדש" היא כמעט טכנית, ולא מהותית או משפטית. 

השאלה המשלימה תהיה, אם ירצה לשנות הוראה מהותיות שנתן בזמנו – למשל, אחד הילדים כבר נסע מאז לחו"ל, וירצה למנות כעת לתפקיד את הבת, שחזרה מאז לארץ.

במקרה כזה, השאלה אם ניתן לשנות הוראות באופן טכני, מול משרד המשפטים, או שחייבים אישור בית משפט – תיגזר מהשאלה, האם אותו אדם בקש, במסמך המקורי, שלא לשנות דבר בעת שהוא אינו במיטבו – אלא ברשות שופט (יש חלופה כזו במסמך). אם כך עשה אותו לקוח (ורבים עושים זאת) – הרי שכעת, עת רצונו לתקן את הטפסים – לאחר "שובו מן הכפור" – ידרש אישור שופט. התהליך אינו קשה – הרי בית המשפט מאזין ומקשיב לאזרחים, ומכבד בקשתם, כל עוד הם ללא בעיה קוגניטיבית קשה, וכך נעשה עבורו גם במקרה כאן.