עולם הפוך ראיתי

תערוכת יחיד חדשה לשלומי ללוש, בוגר מכללת אורנים

ללוש מציג ציורי דיוקן ונוף מהתבוננות, נופים מתבנית נוף ילדותו ודיוקנאות עצמיים ושל אנשים הקרובים אליו. את ללוש כצייר מעניינות בעיקר שאלות של צבע, משחק באור וצל, תנועה ציורית והרמוניה צורנית.

התערוכה הזו היא תערוכה של נופים. ויש בהם זיקות לשיח ציור הנוף הארץ הישראלי. אך זוהי גם תערוכה של פיסות נוף המתנהגות כדיוקן. דיוקנאות אורנים, ודיוקנאות עשבים.השולי מקבל כאן את מלוא אור הזרקורים. ובתוך כך זוהי גם תערוכה של דיוקנאות עצמיים. ללוש מצייר את עצמו, קטוע שבור, נפרש על הזמן, קפוא, מאתמול, מופשר היום במיקרוגל. גזור מאתמול מודבק על רקע החדר מהיום. ממוסגר בזמן אחר.