מינוי מיופה כח מתמשך – בארץ ? בחו"ל  ?  וכיצד ?

מאת עו"ד ונוטריון, עידן גרושקובסקי

כמו קאטו הזקן, הסנטור הידוע, בענין קרטגו, או הלל הזקן במקורותנו (בענין אדם המבקש להתגייר) – גם במשרדנו, כל הפונים אלינו כבר יודעים את גישתנו החוזרת ונשנית, נגד מינוי מיופי כח מתמשךשאינו בישראל – קרוב ואהוב ככל שיהיה.

עו"ד עידו גרושקובסקי

שני מקרים בענין זה הגיעו אלינו השבוע: במקרה האחד – מדובר באם מחיפה ובבת אחת הגרה ברחוב ליד. הבת השניה – מניו יורק…  כמו אצל הגשש – "לא עזרו תחנונינו" – האם מינתה את שתי הבנות (ביחד ולחוד). מבחינה טכנית, אין בעיה – ניתן ואפשר להסדיר זאת,  בדרך של מינוי מקוון מרחוק. אמנם נדרש דיווח מתאים למדינה, אך אנו מסדירים זאת, וברור שלא נגרם כל נזק באותו מינוי נוסף.

במקרה השני – אמא הגיעה עם הבן בישראל, והבת בחו"ל. הבן – בחור עסוק, מנהל בחברה גדולה ומרבה "לטייל" בעולם, והבת – פנויה יותר(הצטרפה לבעלה שעבר לעבוד בחו"ל). מדובר בשהות במדינה קרובה, יחסית, כך שהבת תוכל "לקפוץ" ככל שידרש. במקרה זה, ברור שהיה הגיון במינוי של שני הילדים (יחד ולחוד), ושוב – טכנית – הדבר אפשרי ללא קושי.

סיכומו של ענין, כל מקרה ונסיבותיו. עם זאת, עצתנו הגנרית, למעט חריגים, להעדיף מיופה כח ישראלי "על מלא", אך אם מבוקש מינוי בחו"ל – כך יהיה.