"שמש יזרעאל"

מיצוי פוטנציאל סולארי במועצה האזורית עמק יזרעאל 

העולם הולך ומתחמם, זאת עובדה שמוסכמת על ידי קהילת המדע. אחד הגורמים העיקריים לכך הוא השימוש בדלקים פוסילים. למרות אינספור רעיונות חדשניים, קצב המעבר לאנרגיות מתחדשות אינו מותאם לצורך הדוחק של השעה- לעצור את ההתחממות הגלובלית. 

בישראל, האנרגיה המתחדשת הרלוונטית ביותר היא האנרגיה הסולארית. מדובר באנרגיה ירוקה וזמינה ברוב מדינות העולם ובוודאי במדינה שטופת שמש כמו שלנו. 

על פי תוכנית NZO של מרכז השל, ישראל צריכה ויכולה לעבור לאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2050. הצבת יעדי ביניים שאפתניים, כמו 50% אנרגיות מתחדשות עד שנת 2030, היא צעד ראשון בדרך להשגתם. 

על מנת לקדם את יישום התוכנית, יזמו המדען הראשי של קק"ל ומרכז השל לקיימות את פרויקט "שמש יזרעאל" שמטרתו למפות את מלוא הפוטנציאל לייצור אנרגיה סולארית במרחב מועצה אזורית, את החסמים, האפשרויות וההזדמנויות, והוא התבצע בשיתוף המועצה האזורית עמק יזרעאל.

במסגרת המחקר נערך מיפוי של שטחי הגגות במרחב המועצה האזורית, ובהם: גגות בתים פרטיים, מבנים וסככות בשימוש חקלאי, מבני ציבור ומבני תעשייה. בהמשך, חושב פוטנציאל היצור הסולארי מגגות אלו, וכן נבדק איזה אחוז מהגגות כבר מומש (כלומר, הוקמו עליהם מערכות סולאריות), ומתוך גגות אלו – כמה מוצו רק באופן חלקי.

התוצאות הראו כי פוטנציאל היצור הסולארי מגגות במרחב המועצה הוא משמעותי ביותר, ועומד על כ-390 מגה-וואט, שרק כ-15% ממנו מנוצל היום. פוטנציאל היצור הגבוה ביותר קיים במבני חקלאות ותעשיה, אך עד כה נוצלו רק כרבע מהם, ומתוך אלו יותר משליש מנוצלים באופן חלקי בלבד. גגות בתים פרטיים נושאים פוטנציאל יצור גדול (כ-125 מגה-וואט), אך אחוז המיצוי שלהם הוא נמוך במיוחד, ועומד על 3.4% בלבד. עבודת שטח וראיונות עומק הצביעו על שורה של חסמים, שנוגעים לתהליכי תכנון ורגולציה, לבעיות בירוקרטיות,לאסדרות התעריפיות הקיימות, וכן לחסמים פסיכולוגיים ולפערי ידע בקרב התושבים. 

החסמים שזוהו הועברו לצוותי העבודה האסטרטגיים, שפועלים במשרדי הממשלה בתחום, ובימים אלו מתגבשות המלצות לפתרונם. במקביל, מפותחות תוכניות התערבות ברמה המקומית, על מנת להעלות את מודעות האוכלוסייה ליתרונות הקיימים בהתקנת מערכות סולאריות ולהקל על החסמים מולם הם מתמודדים.

ביום שני החולף נערך יום עיון בו הוצגו עיקרי ממצאי המחקר, ונערכו דיונים ממוקדים בחסמים שזוהו, בהשתתפות נציגים ממגוון משרדי ממשלה וגורמים רגולטוריים אחרים, נציגים מהמועצה ומהישובים, אקדמיה, פעילי סביבה ועוד.

המדען הראשי של קק"ל ד"ר דורון מרקל: "בדומה למשק המים, שם הפכו הערים ליצרניות מים להשקיה חקלאית באמצעות מתקני טיפול בשפכים, כך במשק האנרגיה העתידי, המועצות האזוריות והחקלאות יהפכו להיות יצרניות האנרגיה עבור הערים, וזאת בזכות השטח הנרחב לקליטת אנרגית השמש והפיכתו למקור חשמל הן למועצות האזוריות והן לערים."

מנכ"לית משותפת במרכז השל לקיימות תמרה שרון רוס, אמרה: "פרויקט NZO התווה את הדרך למעבר ישראל לאנרגיות מתחדשות. בשנתיים האחרונות ערכנו שלושה מחקרי שדה על מנת לזהות את החסמים המעכבים את המעבר במגזרים שונים, ולהביא לפתרונם. המחקר הנוכחי הדגיש את החשיבות של חיבור משרדי הממשלה אל השטח ואת התפקיד של ארגוני החברה האזרחית בהובלת השינוי". 

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר, סיכם: "כדור הארץ מאותת לנו יום יום מה מצבו ואנו נדרשים לו בעולם וכאן בישראל, שטופת השמש. מדובר באינטרס עולמי ולאומי. אצלנו במועצה זה מתבקש, באמצעות חיבור למרחב הכפרי וכיסוי הגגות ע"י פאנלים סולאריים המספקים אנרגיה מתחדשת, אנו נותנים מענה סביבתי וחקלאי. המועצה האזורית עמק יזרעאל מובילה את המהפכה הסולארית וכבר השלימה את קירוי כל מבני הציבור בפנלים סולאריים. זו הסיבה שהיה חשוב לנו להשתתף בפרויקט הנוכחי, כדי להמשיך להוביל, לזהות ולמצות את מלוא הפוטנציאל של ייצור אנרגיה נקייה למען סביבה טובה יותר לילדינו."