הסדרה ורישום של נכסים בזמן סביר 

עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

שני לקוחות, אחים, הגיעו עם שאלה קשה, לגבי נכס שירשו לפני עשרת שנים. האם ניתן לרשמו כעת על שמם ?

 

במקרים אלו אנו בודקים סיכוי וסיכון, כלומר – מה הסיכון שיורשים אחרים יתנגדו להורשה, מה הסיכון לטענת התישנות, וכו'.

 

הקושי הגדול כאן היה, שהירושה משנות ה – 60  – קרקע ועליה שני בתים, שהוריש להם אביהם המנוח. מתברר, ששני אחיו של האב המכרו את חלקם בנכס לאב, תמורת סכום הולם.  עם זאת – בטאבו עדין רשומים האב והאחים (הדודים של הלקוחות).

 

ברור כעת, כי אם ניגש לטאבו – ללא צוואה מאותם דודים אלא עם אותה נייר בו הם מודים שמכרו את הנכס לאח – פקידי הטאבו ירצו הסכמות של האחיינים (ילדי אותם דודים). אם לא תבוא הסכמה של אותם אחיינים – יתכן שנצטרך סעד של בית המשפט.

בית המשפט עלול לשאול, מדוע שולחיי נרדמו ל 60  שנה. טענה שהלקוח היה עסוק, לא ידע על הענין וכו' – עלולה שלא להספיק. אנו ננסה לבוא בדברים עם האחיינים, אחרת, צפוי תיק קשה, שלא בטוח שננצח בו. 

 

המקרים האלו מעניינים משפטית, אך הלקוח מתענין, בדרך הטבע, בסיכוי ההצלחה.

כאמור – קשה לדעת, ונעדכן בהמשך,  אך בשלב זה – נבקש להציע לכל הקוראים, לא להמתין: כלומר, מיד כשמסתיימת עסקת מכר/קניה של נכס, לרוץ מהר לרשום אותה  בטאבו !.