הורשת שני בתים לשני אחים – מהו נטל המס ?

עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

לאחר החג ופרוץ האביב, הגיעה אלינו השבוע שאלה שחוזרת הרבה, בעלת חשיבות גדולה: שני אחים שההורים נפטרו, ירשו שתי דירות – כלומר, מחצית לכל ילד, בכל דירה. מעבר לכך, לכל ילד יש גם את ביתו שלו.

בבוא האחים למכור כל מחצית מכל דירה שירשו – יושת עליהם מס שבח, שכן להורים היו שתי דירות עת נפטרו. הענין אינו נורא, שכן אלו אינן דירות יקרות.  

עם זאת, בבוא האחים למכור את בתיהם שלהם – בתי מידות יקרים בטבעון, או אז, כאן כבר החיסכון במס משמעותי, ונסביר: הגם שלכל אחד מהם יש שני חצאים בכל דירת ירושה, עדין, הם לא ימוסו על מכירת ביתם הראשון, היקר, שכן עפ"י הכלל אצלנו- כל חצי דירת ירושה, אפילו חצאים רבים, עדין, לא מונעת מהם להחשב כבעלי בית "אחד", אותו בית מגורים יקר. היתרון של היותי בעל בית יחיד, הוא ברור, שכן אין כלל נטל מס, עפ"י רוב, בעת מכירתו.

אגב, אם ההורים היו מצווים, באמצעות צוואה, דירה אחת שלמה לכל אחד מהילדים, הרי שבבוא מי מהם למכור את ביתו שלו, המקורי, היקר – היה הוא כבר משלם מס, שכן כל מה שעובר את ה"חצי בית" (שבא בירושה ) – אינו נותן את ההקלה הנ"ל.

יוצא, שמתוך שלא לשמה בא לשמה – כלומר, התוצאה טובה, הגם שלא התכוונו לה. אגב, גם אם היתה נכתבת צוואה, עדין, ניתן להתגבר עליה בדרך של הסכם חולקת עיזבון, אך על כך בפעם אחרת.