שביעי של פסח

ארבע גישות שגויות

בשביעי של פסח התחולל הנס הגדול והמופלא של קריעת ים סוף. הים נבקע לשניים, ובני ישראל עברו ביבשה. חז"ל מספרים, שכאשר עמדו בני ישראל על שפת ים סוף, וראו את צבא מצרים נוסע אחריהם, נוצרו בעם ישראל ארבע קבוצות. קבוצה אחת אמרה שאין ברירה אלא להתאבד בקפיצה לתוך הים. קבוצה שנייה טענה שהתאבדות אינה אופציה, והנכון הוא להיכנע למצרים ולשוב למצריים. קבוצה שלישית סברה שגם חזרה למצריים לא באה בחשבון, ויש להילחם עם המצרים. והקבוצה הרביעית לא חשבה שיש סיכוי במלחמה זו, ואמרה שרק תפילות לה' יוכלו לעזור.

חז"ל אמרו שכל אחת מארבע קבוצות אלו לא תאמו את רצון ה', וכפי שאמר ה' למשה בקצרה בשני פסוקים: בתגובה לקבוצה הראשונה שחשבה להתאבד – "התייצבו וראו את ישועת ה'", בתגובה לקבוצה השנייה שהחליטה לשוב למצריים – "כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם", בתגובה לקבוצה השלישית שחשבה להילחם עם המצרים – "ה' יילחם לכם", ובתגובה לקבוצה הרביעית שהחליטה להתפלל – "ואתם תחרישון".

מה בכל זאת נדרשו בני ישראל לעשות? אמר הקב"ה למשה רבנו: "דבר אל בני ישראל ויסעו". כלומר, אמור להם שלא יעצרו, ושיוסיפו ללכת לעבר הר סיני, שעליו עתידה להינתן להם התורה. ומה לעשות עם המצרים המאיימים מאחור? זו לא צריכה להיות השאלה, כי כאשר הקב"ה ציווה להתקדם לעבר הר סיני, זה הדבר היחיד שהיה על עם ישראל לעשות, והקב"ה כבר ידאג לכך שלא יהיו הפרעות לקיום הציווי שלו.

גם בעבודת ה' קיימים כל המצבים הללו. כשיהודי רואה מולו עולם חשוך כל כך מבחינה רוחנית, כשאין הוא מוצא מנוס מפני הרע הסוגר עליו, הוא עלול להגיב באחת מארבע הדרכים הללו: 

ישנם כאלו שמרוב ייאוש מחליטים "ליפול אל הים", כלומר, לנתק כל קשר עם העולם הסובב אותם, ו'להטביע' את עצמם בתוך העולם הפנימי שלהם. ישנם כאלו שהייאוש ממצבם הרוחני גורם להם "לחזור למצרים", כלומר, לשקוע בדיכאון ובהרגשה של עבדות. ישנם כאלו שמקדשים את המלחמה עם החושך. וישנם כאלו שלא רואים טעם במלחמה, ושוקעים בתפילה שה' יעזור.

אומרת לנו התורה שכל הגישות הללו אינן תואמות את רצון ה'. כי לכל דבר יש את זמנו, וכאשר יהודי נמצא בדרכו לקבלת התורה, אין הוא צריך להיעצר ולו למען הדברים החשובים ביותר. בשעה זו וברגע זה לא מבקשים ממנו להילחם עם החושך, וגם לא לעסוק בתפילה למען העולם. עכשיו דורשים ממנו לקום ולצעוד בכיוון שהקב"ה מנחה אותו, מבלי להתפעל מכל המניעות וההפרעות שמסביב. וכאשר הולכים בגישה כזו, אזי מבטיח הקב"ה: "התייצבו וראו את ישועת ה' . . ה' יילחם לכם ואתם תחרישון".

נכתב על ידי הרב שמחה זאיאנץ – צעירי אגודת חב"ד קריית טבעון

www.chabadkt.co.il