יפוי כח מתמשך והקשר עם הבנקים | עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

דברנו הרבה, בעבר, על חשיבותו של יפוי כח מתמשך, ועל משמעותו הגדולה בעת שאדם כבר לא במיטבו. כיום, לאחר שנים ספורות ש"מוצר" זה נוכח בחיינו, ברור, כי הוא משמש רבים וטובים, ולמעלה מ-מ 50 אלף (!) תיקים כבר נפתחו במשרד המשפטים.

כמו כל מוצר חדש, עדין קיימות מחלות ילדות, ביניהן, לגבי הקשר בין מיופה הכח לבנק של מייפה הכח: לאחרונה, מספר לקוחות הגיו אלינו, ודווחו על קשיים בעת שנאלצו להפעיל את יפוי הכח מול הבנקים.  התברר, שהמסמך שהכין עבורם מייפה הכח בעבר, לא באמצעותנו, כמובן…לא מספיק שלם ומדוייק, בכל הנוגע לקשר עם הבנקים. במצב שנוצר, בבוא הלקוח לטפל בחשבון עבור מייפה הכח, פקיד הבנק סרב לפעול, ולא בכדי… .

 

כך, למשל, התברר, שלא היה פירוט שלם ביפוי הכח עצמו, המאפשר למיופה הכח להתנהל מול הבנק/ים,  אלא רשמו רק, שהכח שנותן אדם לבנו, למשל,  הוא "לטפל בענינים הכלכליים של הממנה". כלומר – חסרה היתה הרשות – "להתנהל מול בנק X"  !

במקרה אחר נכתב, שרק אם שני מיפויי הכח, ביחד (נניח, שני בנים,) יופיעו אצל פקיד הבנק, ניתן יהיה לפעול.  בעת שהגיע בן אחד בלבד – הענין נתקע…

מה עמדתנו בענין  ? ראשית, ברור שהבנקים עדין לא מיומנים בטיפול במוצר חדש זה, ואנו מנסים לתקנו מול המפקח על הבנקים. שנית, עם זאת, חייבים להודות ביושר, כי גם מי שערך את יפוי הכח, טעה ואפילו קצת הזיק, בניסוח שאינו שלם. עצתנו הברורה במקרים, אלו, היא לדייק ולפרט, ככל האפשר, את סוג הכח שנותן הממנה, את שם הבנק, ואפילו פרטי סניף וחשבון (בעתיד, אם ישתנו פרטים אלו, תמיד אפשר בקלות לתקן את יפוי הכח). מעבר לכך, אם נותנים כח לשני ילדים, למשל, לרשום במפורש, שגם אחד מהם יכול לפעול עבור מייפה הכח, ובלבד, שיידע את האחר. אין חובה להופיע תמיד יחדיו, כתאומים. מכאן, שבעזרת ניסוח מתאים, נקל מאד על פקידי הבנק, בבואם לטפל בנו, בעת שיידרש, ולא נשגע – לא אותם ולא את מיופי הכח.