יפוי כח מתמשך שאיננו הדדי | עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

לרוב, מסמכים "זוגיים", כמו צוואה הדדית או יפוי כח מתמשך, או יפוי כח נוטריוני, הם מסמכים הדדיים כמעט כמו "תמונת ראי" – שני בני הזוג מעבירים משאבים או נותנים כוחות משפטיים איש לרעהו.עם זאת, ברור, שלעיתים יש מקום לחלוקת משאבים או תפקידים בצורה לא מאוזנת. נניח, בדיני צוואות – עת אחד מבני הזוג חולה – בן הזוג הבריא יטה, לעיתים,  לצוות את העיזבון דווקא  לילדים, כדי שהם יוכלו לנהל את הענינים עבור ולמען ההורה החולה, אם וכאשר ההורה הבריא לא יהיה עמנו עוד.

גם בתחום של יפוי כח מתמשך – לעיתים מופר עקרון האיזון.

השבוע הגיעו הורים מבוגרים עם שלושת הבנים. האב כבר לא במיטבו, ולכן, בדרך הטבע, האם נתנה את הכוחות והסמכויות במסגרת יפוי הכח המתמשך לשלושת הבנים (כל בן קיבל את התחום הקרוב אל ליבו – כלכלי, גופני, רווחתי וכו)  בקשתה היחידה היתה שבכל ענין שתדרש החלטה שלהם עבורה, הם ישתפו את האב, לכל הפחות ליידעו, להוועץ בו וכו', אך ההחלטה היא תמיד שלהם, ושוב – רק בשל מצבו הלא טוב, ולא, חלילה, מתוך כוונה לפגוע.  

מבחינת האב, לא היתה כל מניעה למנות למיופת כח ראשונה את האם, הבריאה והנמרצת. הוא בקש עוד, למנות לצידה את שלושת הבנים, שבאופן טבעי, מסוגלים לפעול עבורו למשך תקפוה ארוכה . כלומר, מונו ארבעה מיופיי כח עבור האב, לעומת שלושה במקרה של האם.  כאמור, אין כל מניעה לכך,  אדרבא, במצב שנוצר, ביום פקודה, ההחלטות אמורות להתקבל בצורה המיטבית, מבלי לחשוש שמי ממיופי הכח  לא יוכל למלא תפקידו בשל מצבו, וכך עדיף.