למקומות, היכון רוץ!

הרשימות הועברו,המפלגות במירוץ

הקמפיין החל,רק  שלא יהיה פיצוץ

המדינה שסועה,חובה שינוי ושיפוץ

דרמה לילית בממשלה,החינוך בחוץ

ישיבה עם צעקות,רצוי לקבל ייעוץ.

……………………………………….

משפט רה"מ,כל התקשורת בתהודה

בחירות 2021 ב"הריון",לפני הלידה

שוב הולכים לקלפי,התוצאות חידה

כאשר התחלואה בעליה-זוהי עובדה

מעל 5000 מתים,העם בחיל וחרדה.

…………………………………………..

"פארסת"החינוך במבוך-אין תשובה 

אין הסגר והילדים בבית,זו אכזבה    

יש הקלות כלליות,בכל אתר וסביבה    

שערוריה,מחדל לאומי,זעם ותגובה

ויכוחי סרק בממשלה,ללא מחשבה.

…………………………………………

כעת המלחמה על שפיות וריאקציה

כאוס כלכלי,יש לעשות רפורמציה

בחירות טהורות וסילוק המוטציה

די עם הפנטזיה,אחדות ואינטגרציה

אנשים ומכובדים פרשו ,זו סנסציה.   

………………………………………..

רק הפרות,אי אימון- מצב האומה

קרקס פוליטי,הנגיף מכה בעוצמה 

קריאה"לכו להתחסן"-המשימה 

החרים ללא אכיפה ,חשש ואימה

חשש רב,אין הגבלות לעיר אדומה.

                          שמעון סנה