הקלות בעת קורונה – רכישה וקניה של דירת מגורים

עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

תהא אשר תהא דעתנו על הממשלה בטיפולה בקורונה, הרי שהרשויות המקצועיות, לכל הפחות, למשל רשויות המס (מיסוי מקרקעין ועוד) – הן משתדלות לגלות הבנה ולהקל, וכדא לנצל זאת, כמוסבר להלן.

הזכרנו בעבר, כי לאדם שיש דירה, ורוכש דירה נוספת, יש שהות של 18 חדשים "להפטר" מדירתו שלו, כדי לממן את רכישת דירתו החדשה. אם לא יעשה כן, ימצא כמי שיש לו שתי דירות – הדירה החדשה וזו הישנה, שעדין על שמו.

זהו מצב מכביד משתי סיבות: האחת, לגבי הדירה שקנה, עליה ישלם מס רכישה גבוה (עד 5 אחוז ויותר משוויה). השניה,  לגבי דירתו שלו – בעת שימכור אותה לבסוף, הוא ישלם מס שבח, שיכול להגיע לעשרות אלפי ₪ ומעלה, אם לא ימכרה זמן. על בסיס זה, ברור שיש ענין כפול להפטר מדירתו הישנה (סיבה נוספת היא כמובן הצורך למכרה, כדי לממן רכישת הדירה החדשה)…

אלי מאי ? לעיתים פשוט לא מגיע קונה מתאים, בעיקר בשנה מטורפת כמו שעברה עלינו.  

כאן באה הקלה משמעותית של המדינה: כל מי שהיה חייב "להפטר" מדירתו הישנה בתקופה שמחודש מרץ 2020 (בואה לחיינו של גב' קורונה), ועד לחודש יוני 2021 – עדין לא יצטרך "להשתגע", ולמכור את דירתו בלו"ז מהיר שכזה. אותו אדם מקבל מהרשויות ארכה של  16 חדשים נוספים, כך שברור שניתן כעת למצוא קונה מתאים באורך רוח. למשל, מי שחייב להפטר מהדירה עד  מרץ 2021, יוכל לעשות כן עד לחודש יולי 2022 !

הקלה זו רלוונטית הן לגבי רכישת דירה מאדם פרטי, והן לגבי רכישה מקבלן (אם כי כאן יש כמה סייגים), ואפילו לגבי רכישת קרקע, שעליה מבקשים לבנות בית מגורים – אפילו כאן, יש ארכה של חודש וחצי, מעבר ל- 24 חדשים במהלכם עלינו להציג היתר בניה בפני רשויות המס . כל אלו – הקלות חשובות, שניתן וכדאי לנצלן !