עובדי ההוראה ברמת ישי יחוסנו במסגרת מבצע חיסונים מרוכז 

מדובר בכמאה עובדי צוותי ההוראה העובדים ברמת ישי אשר נרשמו לחיסונים ובהם: מורים, גננות, סייעות, סייעות רפואיות, תומכי הוראה, צוותי הצהרונים ומאבטחים. שמות צוותי ההוראה הועברו ע"י מנהלת מחלקת החינוך פנינה שלזינגר במרוכז לקופות החולים השונים לטובת קביעת תורים ושריון חיסונים. ראש המועצה עופר בן אליעזר אשר פעל וקידם את המהלך מול הקופות, ביקר באחד ממתחמי החיסונים באזור ופגש  עובדי הוראה שהתחסנו ואמר: "צוותי ההוראה עומדים מדי יום "בקו האש" ועושים מלאכת קודש ומן הראוי לתת להם קדימות בקבלת חסינות לטובת השקט הנפשי והבריאות שלהם של ילדי הגנים ובתי הספר ובני משפחותיהם"

מאז תחילת מבצע החיסונים הארצי נגד קורונה פועל ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר לכך שצוותי ההוראה בישוב יחוסנו. מאמציו של בן אליעזר מול קופות החולים השונות נשאו פרי ובמהלך השבוע שעבר החל "מבצע" חיסונים מרוכז של צוותי ההוראה. מדובר בכמאה עובדות ועובדים ובהם: מורים, גננות, סייעות, סייעות רפואיות, צוותי הצהרונים, תומכי הוראה ומאבטחים. את ריכוז השמות והמבצע מובילה מנהלת מחלקת החינוך פנינה שלזינגר מול מוסדות החינוך השונים והמתנ"ס אשר מפעיל את הצהרונים. שלזינגר מספרת על הענות של 96 אחוזים מכלל כוח האדם שטרם חוסן. יצוין כי קודם למבצע המרוכז התחסנו באופן עצמאי כשליש מכוח ההוראה (בעיקר מעל גיל 60). שלזינגר ציינה כי בסיומו של המבצע רובו ככולו של צוות ההוראה כולל המעגלים התומכים יהיה מחוסן.

ראש המועצה עופר בן אליעזר אשר קידם, יזם ודחף את המהלך מול הקופות, ביקר באחד ממתחמי החיסונים של קופות החולים באזור, פגש ושוחח עם עובדי הוראה מרמת ישי אשר הגיעו להתחסן. בן אליעזר: "צוותי ההוראה עומדים "בקו האש" והיה חשוב לתת להם קדימות בקבלת חיסונים לטובת השקט הנפשי והבריאות שלהם, של ילדי הגנים ובתי הספר ובני משפחותיהם. תודה רבה לקופות החולים על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך, הן בהקצאת ניידות ועמדות בדיקות חינם וללא הפנייה ברמת ישי והן להקצאת חיסונים לצוותי ההוראה ברמת ישי".

 

מצ"ב תמונה: ראש המועצה עופר בן אליעזר באחד ממתחמי החיסונים יחד עם עובדת הוראה מרמת ישי שמתחסנת