החיסון,בחירות וריסון | שמעון סנה

כעת מבצע ה"טריפל" במדינה החיסון,הבחירות וריסון בהכנה
ישראל מתחסנת,העם בהמתנה מנהיגים וצוות רפואה בראשונה הבחירות בדרך,הכלכלה בסכנה.

עליה בתחלואה ,מחייבת ריסון החרדים והמגזר הערבי בסיכון
נתב"ג מקור האסון,לעצור הכוון הצבור תש כוחו,מצב ללא תכנון האם החיסון,יביא לעם אימון?

מבצע "תן כתף",יעורר את כולם התחלואה בגרמניה,בראש סולם
"מתחסנים ומנצחים"-בקול רם יש "פייק ניוז",תחושה של זעם "לכו להתחסן"בקול תרועה לעם.

הריסון המהודק,נמצא בבלימה החיסון יעיל,עם תקווה עצומה
לבני 60 ומעלה, הזכות קדימה בפוליטיקה,סער עם עוז ויוזמה בנט מתעתע,לא ברור במשימה.

אירועי חנוכה, הביאו לתאוצה נתב"ג בהפקר,לבודד ולקבוצה
הסיבה לעליה,המגפה בתפוצה יש סבך פוליטי,התופס תאוצה יהיו בחירות?יש מסלול לריצה.

שמעון סנה