שבוע זה"ב ברמת ישי

המטרה- טיפוח אחריות אישית של התלמידים כהולכי רגל ורוכבי אופניים

מנהלת בית הספר טלי אימברמן: "תודה לרכזת הזה"ב אורטל לוי ולרכזת המועצה הילה גביזון ולצוות המחנכים, וכמובן למועצה ולעומד בראשה על הרוח הגבית והתמיכה של המועצה בפעילויות החשובות". ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר: "שבוע זהירות בדרכים מהווה את השיא של אירועים ופעילויות שאנו מקיימים לאורך כל השנה בנושא חינוך לזהירות בדרכים. הפעילות מניחה את היסודות לדור חדש של הולכי רגל ונהגים-זהירים ואחראים. יישר כוח לכל העושים בדבר".

במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים התקיימו ברמת ישי שלל פעילויות בנושא. בבית הספר ארזים עמדו הפעילות בסימן "מהירות" והתקיימו מספר פעילויות כאשר מגרש הספורט הופך למספר שעות ל"עיר קטנה" עם סימוני כביש, ודרכים עם כלי תחבורה שונים עליהם התנסו התלמידים תוך התייחסות לחוקי התנועה והדרכים. מטרת השבוע היתה לטפח ולעודד אחריות אישית אצל התלמידים בכל הנוגע להתנהלות בדרכים, הולכי רגל, רוכבי אופנים ועוד.

מנהלת מחלקת החינוך ורכזת זה"ב ישובית פנינה שלזינגר השתתפה בפעילויות יחד עם מנהלת בית הספר טלי אימברמן.

שכבות א'-ו' עסקו בפעילות חוויתית ומשמעותיות, הלכה למעשה התכנית רתמה להעלאת המודעות ולקידום המיומנויות לאחריות אישית ולהתנהגות זהירה בדרכים. הפעילות התקיימו בשיתוף ובהובלת הרשות המקומית המסגרת החינוך הבלתי פורמאלית. 

מנהלת בית הספר טלי אימברמן: תודה לרכזת הבית ספרית הזה"ב אורטל לוי ולרכזת המועצה הילה גביזון ולצוות המחנכים, וכמובן למועצה ולעומד בראשה על הרוח הגבית והתמיכה של המועצה בפעילויות החשובות".

ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר: "שבוע זהירות בדרכים מהווה את השיא של אירועים ופעילויות שאנו מקיימים לאורך כל השנה בנושא חינוך לזהירות בדרכים. הפעילות מניחה את היסודות לדור חדש של הולכי רגל ונהגים על כלי תחבורה שונים-זהירים ואחראים. יישר כוח לכל העושים בדבר".