בדיקת הלוואת משכנתא – לגבי נכס שאינו רשום בטאבו | עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

ראינו במאמרים קודמים, כי כל עסקת מכר דירה/ בית (בעיקר בית), בה מעורב רמ"י (מנהל מקרקעי ישראל בשמו הישן והמוכר), עלולה לייצר קשיים אליהם צריך להערך מראש – בין היתר, בעת שנדרשת הלוואת משכנתא ע"י הרוכשים. מצב בו כבר נחתם חוזה קניה, נרשמה הערת אזהרה על שם הקונים, הועברו תשלומים למוכרים, נעשו דיווחים לרשויות השונות (למשל שלטונות המס,) ורק אז מגלים שיש קושי בהלוואת משכנתא, בשל רישום הנכס ברמ"י ולא בטאבו – הוא בעיתיי, שכן הקונים לא יוכלו "להביא כסף מהבית", ויהיה כבר קשה מאד להחזיר הגלגל לאחר.

טבעון האהובה שלנו משופעת במקרים בהם נכס אכן רשום ברמ"י, ולא בטאבו (מסיבות שונות, חלקן הסטוריות), ומכאן חשיבות הענין.

מצב כזה קרה אצלנו השבוע – לקוחות מהמרכז הגיעו אלינו, מתענינים בקניית בית גדול שנבנה בתור "דו".  המוכרים, מי שירשו את הבית, פעלו נכון, ועם פטירת ההורים רשמו את הזכויות על שמם ברמי (במקטום המנוחים), אלא שבמשך שנים רבות – לא רשמו הבית על שמם גם בטאבו.

כעת, בבוא הלקוחות שלנו (הקונים) להתקשר בחוזה קניה, התברר, כפי שהזכרנו לעיל, שבנקים רבים מסתייגים ממתן הלוואה, ודורשים, מראש, רישום של הנכס גם בטאבו – זהו הליך ארוך, לרוב, והזמן כאן דחק.

במקרה כאן התברר, כי המוכרים כבר התחילו הליך כזה, ואף הכינו לצורך כך תשריטים ומדידות , כך שהבנקים אליהם פנינו הבינו שהחשש שלהם מוגזם ובעזרה שלנו, נוכל לקדם רישום מהיר בטאבו, גם לאחר חתימת חוזה הקניה. גם שמאי שהכין חוות דעת מקדמית עבור הבנק לגבי שווי הנכס – סייע להרגיע. מכאן, שהקונים עומדים לקבל משכנתא בוודאות, ולא נתקל בפני שוקת שבורה בבואם להעביר את מלוא התמורה.

קיצורו של ענין, בירור מקדמי כזה, במקרים אלו, חיוני, ומאפשר בטחון בקנית הנכס.