העברת הדירות בצוואה

לא פעם אדם יורש את דירת הוריו, ועליו לבדוק, אם להורישה הלאה, לילדיו, בדרך של צוואה (לאחר 120), או אולי להעבירה באמצעות מתנה בחיים.

זוג עם שאלות אלו הגיע אלינו השבוע. ברור שהאפשרויות רבות אך ננסה לתמצת. באותו מקרה – לגבר –דירת ירושה אחת, ולאשה – דירת ירושה משלה. לבני הזוג גם בית יקר בטבעון, על שם שניהם. לזוג שלוש בנות בוגרות, כאשר האחת כבר "מסודרת" ובעלת אמצעים רבים, כך שפחות תזקק לעזרת ההורים.

האפשרות האחת, של העברת הדירות בצוואה, היא טובה – לכל בת תועבר מחצית מהדירות ה"קטנות". או אז, כל אחת מהן תוכל למכור מחצית זו לרכוש דירה גדולה. גם אם יש לכל אחת מהבנות כבר דירה קטנה משלה, הרי שקבלת חצי דירת הירושה מההורים – לא תהפוך מי מהן ל"מרובת דירות". כלומר, אפשרות זו תאפשר להן למכור ולקנות דירה כאילו הן בעלות דירה אחת, והיתרון ברור – לא תשלמנה מס שבח (כמוכרות), ולא מס רכישה (אם יחליטו לרכוש דירה נוספת).

לעומת זאת, בהעברת הדירות בחיים, בדרך של מתנה לבנות – יתרונות אחרים: ראשית, אין צורך להמתין עד לכתם של ההורים האהובים. מעבר לכך, אם לבנות אין דירות משלהן, העברה כזו במתנה – לא תייצר היבטי מס. גם אם כבר יש למי מהן דירה, עדין, קבלת דירה מההורים ללא תמורה, תייצר חבות מס רכישה מופחת  (1/3 בלבד מההמס הרגיל – על כתפי כל אחת מהבנות).

יתרון אחרון, עתידי, במקרה כזה – מכירת הבית הגדול, בית ההורים, הפעם (כנראה) ע"י כל שלוש הבנות,  לאחר גיל 120 של ההורים, תהיה פטורה מכל מס על כתפי הבנות, שכן ישאר זה ביתם היחיד של ההורים !

 

קיצורו של דבר, האפשרויות רבות, ובפרפראזה על דברי טולסטוי, כל משפחה עם יותר מנכס אחד (משמח ככל שיהיה הדבר), מתלבטת בדרכה, ויש למצוא את הפיתרון המיטבי עבורה.