תכנון מס בעת פרידה בין בני זוג | עו"ד ונוטריון עידן גרושקובסקי

שאלה חשובה הגיעה אלינו השבוע, עם משמעות כספית גדולה – בני זוג לקראת פרידה, כאשר לשם שינוי, מדובר בפרידה טובה….

על שם שניהם בית יקר בחיפה, וע"ש האשה רשומה דירה בת"א, שקבלה מתנה מאמה. 

כעת, בבואם להפריד רכוש, עלתה השאלה, אם ניתן וכדאי למכור את הבית היקר בחיפה, ומה היבטי המס: מבחינת האשה, יש לשלם מס שבח, כמובן, שכן על שמה דירה בת"א.

עם זאת, האם ניתן, מבחינת הבעל, להתחמק ממס שבח, במכרו את מחצית הבית, בטענה שזהו ביתו היחיד ? הטענה יפה, אך התשובה, ככל הנראה, שלילית, ממספר נימוקים.

האחד, שדירת המתנה נתנה לאשה מאמה, בעוד האם בחיים, לפני שנים אחדות, ולא ניתנה טרם הנישואין.  מוטב היה לתת את הדירה לפני הנישואין.. או מאידך, לצוות את הדירה לאחר 120 של האם. כעת, במצב שנוצר, יקשה על הבעל לטעון שהדירה לא שייכת ל"תא" המשפחתי של בני הזוג.

השני, שאין ולא נערך הסכם ממון בין השנים: הסכם כזה, אם היה נחתם, היה קובע, כי דירה זו היא של האשה לנצח, וכי יש הפרדה רכושית לגביה. על בסיסו, היה קל לטעון, כי הבעל כלל לא נהנה ממנה…

במצב שנוצר, לא יהיה מנוס מתשלום מס שבח גבוה ע"י בני הזוג בעת המכירה. לאור זאת, הצעתי, בשלב זה, לא למכור את הבית,  וחלף זאת, לנסות להעבירו במתנה לילדיהם האהובים. או אז, ישארו עם דירה אחת (בת"א). במצב זה, יוכל הבעל לרכוש דירה משלו, ללא מס רכישה כלל, והאשה תגשים את רצונה לעבור לת"א . לסיכום, כל פרידה היא לא נעימה וקשה עך עם תכנון מס נכון, אשר לפחות לחסוך סכומי כסף גדולים.