שמירה על נכס בעת פרידה בין בני זוג | עו"ד ונוטריון עידן גרושקבוסקי

שני אחים קרובים הגיעו אלינו השבוע, מוטרדים: לפני שנים ספורות, האח הגדול, אדם אמיד, הלווה סך של מליון ₪ לאחיו הצעיר, לרכוש את ביתו בישוב. האח הצעיר לווה עוד מליון, ₪, וקנה בית יפה ב- 2.5 מליון ₪. לאחר הקניה, נישא הצעיר לבחירת ליבו ונולדו שני ילדים. לאחרונה, הדרדר הקשר בין בני הזוג ונצור חשש מפרידה. ברור שיש רצון לדאוג לילדים הקטינים, אך האחים חוששים, שהאשה תדרוש חלק (מחצית) מהבית.

ראינו בעבר, שהסכם בין בני הזוג בענין זה (הסכם ממון), היה חוסך את הקושי. גם הערת הערת אזהרה לטובת האח הגדול או הסכם הלוואה בין האחים, היו יכולים לעזור. עם זאת, גם בהעדר אמצעי הגנה אלו, ניתן לסייע.

כרגיל במקרים כאלו, הצענו לאח הצעיר, ראשית, לבוא בדברים אם אשתו: הרי ברור שיש צורך לדאוג לקטינים, ובכל מקרה, לאפשר לאשה לשקם את חייה, גם אם יש חשש מפני "אחיזה" לא הוגנת מצידה בבית.

לענין הבית עצמו, התברר, שהאח הגדול נרשם כנושה אצל רשם המשכונות, כך שמבחינה זו הלחץ מפני איומי האשה פחת. הזכרנו לאחים, שגם עפ"י חוק יחסי ממון, נכס זה אמור להשאר ע"ש הבעל, שכן נרכש טרם הנישואין.

רעיון אחרון שעלה היה רצון האח צעיר לתת יפוי כח בלתי חוזר לאח הגדול, על פיו הגדול יוכל לרשום הבית על שמו. הצעתי לוותר על רעיון זה, בינתיים, שכן כאן כבר עלול להווצר "אירוע מס", על פיו, האח הגדול יחוב במס רכישה גבוה, שכן הבית יקר, ולגדול כבר יש בתים משל עצמו.

קיצורו של ענין, לא יהה משמעם בתיק, אך בשלב זה, מוטב שלא להכנס לעלויות מס רכישה גבוהות, שלא לצורך, ולבוא בדברים עם האשה.