עבר – הווה – עתיד

בשבועות אלה טבעון מטלטלת בין שני ראשי ממשלה. זה מאור ענק, זה אפלה וחושך, ויש בטבעון לא מעט אנשים טובים, המחליפים בין השניים הללו, במובנים של אור וחושך. עד כאן הכל לגיטימי, הדמוקרטיה הזועקת מן השלטים, מתירה לחשוב כך ואחרת, וממליצה שנכבד את דעת האחר. השאלה מה יקרה בטכסים שבקרוב, מה יקרה בגני הילדים, בבתי הספר י"ב כיתות, ואפילו באולם הקולנוע, עת ראש המועצה הצעיר והנחמד יעלה ויישא דברים. במקומות האלה נבחנת הדמוקרטיה, ובטבעון יש הטוענים כעת שהיא בסכנה. הח"מ יוסיף על כך, הטכסים להלן, יבררו זאת במידה רבה : האם בטקסים יאמר ראש המועצה, יאמרו המנהלות והמנהלים, הגננות, שהדעות על ראשי הממשלה חלוקות ? גם זה שאיננו וגם זה שעימנו, העם חלוק בדעתו מי טוב, מי רע ? זה חשוב לומר זאת, כי זו האמת, ובייחוד הילדים והנוער זכאים לה. זה חשוב כי שלל דעות הם ליבת הדמוקרטיה, כי החכמה לא נמצאת רק בצד אחד וגם הקנאות לא. אם תישמט האמת הזו בנאומים הקרובים לפני הנוער ולפני הוריהם, אזי כל השלטים המתנוססים כעת בכותרותיה של טבעון הם תעמולה ולא יותר, הם קריצה, רבע אמת. ואיך שאני מכיר ואוהב את טבעון כבר שנים רבות, היא שוחרת אמת, גם אם לעיתים קשה לה.
שנהיה בריאים כולנו, בֺּעז דרומי