החל שלב ב' בפרויקט השכונה המערבית ברמת ישי

שלב זה כולל בין היתר הסדרת חניות ומדרכות, תאורה וסלילה נוספת. בסך הכל אישרה המועצה תב"רים בסכום של 4 מליון שקלים לפיתוח השכונה בה נבנו למעלה מ-50 יחידות דיור.

 ראש המועצה עופר בן אליעזר המלווה את העבודות יחד עם הצוות המקצועי של המועצה: "אני מודה לחבר המועצה לניר חבקין, יו"ר הוועדה לתיכנון ובניה רמת ישי, על שיתוף הפעולה לקידום והמשך פיתוחה של רמת ישי"
הפרויקטים השונים ברחבי רמת ישי ממשיכים להתקדם בהתאם ללוחות הזמנים ובהן שתי השכונות החדשות: פרדס וחסכון והשכונה המערבית. יצויין כי לאחרונה אישרה מליאת מועצת רמת ישי תב"רים בסך 8 מליון שקלים להמשך פיתוח התשתיות בשכונות החדשות-שבעה מיליון שקלים לפרדס וחסכון ומליון שקלים לשכונה המערבית.

בשכונה המערבית החל שלב ב' שאמור להסתיים בפברואר 2021 שכולל בין היתר הסדרת חניות ומדרכות, תאורה וסלילה נוספת. בשכונה מוקמות כ-50 יחידות דיור. כחלק משלב ב' בפרויקט ישודרג גן המשחקים בפינת הרחובות מעלה הרדוף ומעלה השקמה, ובהמשך תוקם גינת כלבים באזור רחוב חבצלת שבעצמו יעבור שדרוג.

עד כה הושקעו בהקמת השכונות – 26 מליון שקלים. בפרדס וחסכון עומד התב"ר המצטבר על סכום של כ- 22 מליון, מתוכם כ-15 מליון שקלים אותם גייס ראש המועצה עופר בן אליעזר ממשרד השיכון. בשכונה המערבית עומד התב"ר המצטבר על כארבעה מליון שקלים.

במקביל נמשכות העבודות להכשרת כניסה נוספת לאזור התעסוקה. לפני שבועיים התבצעה סלילה ראשונית כאמור העבודות מתוכננות להסתיים עד סוף 2020. את העבודות מלווה הצוות המקצועי של המועצה, המנכ"ל עוזי פריד והמהנדסת אתי בוצין.
ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר אשר מלווה את הפרויקטים ברחבי הישוב: "שתי השכונות החדשות –פרדס וחסכון והשכונה המערבית מהוות נדבך חשוב בהמשך התפתחות רמת ישי עם הפנים לשנת 2030. אני מודה לחבר המועצה יו"ר הוועדה לתיכנון ובניה רמת ישי, ניר חבקין על שיתוף הפעולה לקידום פיתוחה של רמת ישי ולצוות המקצועי בהובלתה של מהנדסת המועצה על קידום מספר רב של פרוייקטים בתקופה לא פשוטה זו".