רמת ישי: סלילה ראשונית בכביש הגישה החדש

בקרוב כניסה נוספת לאזה"ת רמת ישי מכיוון צומת בית שערים:
סלילה ראשונית בכביש הגישה החדש

עלות הפרויקט כ-11 מליון שקלים. ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר, המלווה את העבודות יחד עם הצוות המקצועי של המועצה: "העבודות מתקדמות לפי לוחות הזמנים וצפויות להסתיים בסוף 2020. הפרויקט ינגיש את הכניסה אל אזור התעסוקה, וייתן רוח גבית לעסקים. אני מבקש להודות לידידי חבר המועצה ויו"ר ועדת התכנון ובניה ניר חבקין על עזרתו לקידום הפרויקט"

העבודות להכשרת כניסה נוספת לאזור התעסוקה רמת ישי מכיוון צומת בית שערים ונוה יער נמצאות בעיצומן בהתאם ללוחות וצפויות להסתיים עד תחילת שנת 2021. השבוע התבצעה בשטח סלילה ראשונה של הכביש מאזור צומת חוות בת יער ועד הכיכר ברחוב האקליפטוס.

הפרויקט, שעלותו כ-11 מיליון שקלים, כולל מלבד כביש גישה, גם כיכרות, תאורה, הכשרת חניות, מדרכות ופיתוח נופי. כמו כן הונחו במסגרת הפרויקט קווי מים וביוב חדשים.

ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר רתם לפרויקט את משרד התחבורה שתקצב 75 אחוז מהפרויקט. בן אליעזר עוקב מקרוב אחרי העבודות והביע שביעות רצון מקצב העבודות בהתאם ללוחות הזמנים. את העבודות מלווה הצוות המקצועי של המועצה, המנכ"ל עוזי פריד ומהנדסת המועצה אתי בוצין.

בן אליעזר: "העבודות מתקדמות בקצב לפי לוחות הזמנים והן צפויות להסתיים עד סוף 2020. כניסה נוספת לאזור התעסוקה תיתן פתרון תחבורתי ובטיחותי, תנגיש את הכניסה אליו למבקרים הרבים, ותיתן רוח גבית לעסקים. זהו נדבך חשוב נוסף בהשקעות חסרות התקדים של המועצה בפיתוח וקידום אזור התעסוקה שעבר בשנים האחרונות מהפך ברמת התשתיות, החזות, החניות, התאורה וכעת גם מבחינה תחבורתית. אני מודה לחבר המועצה, ידידי ניר חבקין, יו"ר וועדה תיכנון ובניה על עזרתו לקידום הפרויקט ולמהנדסת המועצה אתי בוצין על ההשקעה האינטנסיבית בקידום הפרויקט בתקופה מאתגרת זו".