עולם העבודה החדש – תחת כנפי הקורונה \ תמר גמליאל פרץ

עולם העבודה החדש – תחת כנפי הקורנה

טור זה מוקדש להתנהלותנו בעולם העבודה החדש- הדילמות, ההתמודדויות, החששות, השאיפות והחלומות. עולם העבודה נחשב אחד העוגנים המרכזיים של חיינו. ברמה הבסיסית, מקור פרנסה, וברמה גבוהה יותר, משמעות וייעוד. בקרב הסיבות המרכזיות למתחים העצומים שאנו חווים בשל הקורונה, נמנים הבריאות (הפיזית והנפשית) והכלכלה. השוק השתבש. עסקים הוקפאו, יתקשו או יחדלו מלשוב למסלול. חל"ת, פיטורים. אי וודאות מקומית וגלובלית. כבני אדם אנו שואפים לשליטה ורציונל בתוך אי הוודאות, ובהעדרם חווים מתח. מעבר לפרנסה, חסרים סדר היום בעבודה, העשייה והחיוניות, המעניקים כוחות להתמודדות גם בעולמות אחרים בחיינו. ברמות הגבוהות יותר, לעבודה ועשייה השפעה רבה בתפיסה האישית לגבי שאלת הזהות (מי אני), ובמפגש הבינאישי (נוכח השאלה "מה אתה עושה בחייך"). כלומר, מה שאני עושה בחיי, משקף את מי שאני בחוויה הפנימית וכלפי העולם. כיום המתח בין "צו השעה"- הצורך המיידי בפרנסה ותחושת הבטחון, מתחדד אל מול שאלת המימוש והמשמעות (האם מה שאני עושה משקף את מי שאני ואת תרומתי לעולם?). שתי השאלות הן כאלה שההתמודדות עמן מכרעת, ובהתבוננות קדימה, חשוב להדגיש גם את הייחוד האישי וההתאמה לשינויים. בטור זה אציע כלים להתמודדות עם הסוגיות השונות מעולם התעסוקה.

 

ה"עבודה מרחוק" והשלכותיה

אילוצי הקורונה האיצו את קצב שינויי התפתחות הטכנולוגיה, ואנו נדרשים להדביק פערים בעולם העבודה. אחת המגמות הבולטות בזירה התעסוקתית, היא ה"עבודה מרחוק", ויתרונותיה ברורים, מזמינות בינלאומית ומכל מקום, ועד ייעול תהליכים וחסכון בהוצאות. הגמישות המתאפשרת, אמורה אף לסייע באיזון שבין משפחה-לעבודה. יחד עם זאת, כמה פעמים אנו מוצאים עצמנו מותשים בניסיון לתמרן בין עבודה, לחיי הבית? בפרט בימים אלה, בהם אנו מוקפים בילדינו הלומדים גם הם מרחוק. אם טרם לקורונה היטשטשו הגבולות בין בית לעבודה, הרי שכיום, בשל המגבלות והאיסורים, התחושה נוכחת ביתר שאת. המפגש האנושי בעבודה, מייצר הפרדה בין העולמות, תחושת שייכות לארגון וקהילה. בהעדר ניהול הולם של זירת העבודה מרחוק, נפגעים הן היעילות והן הרווחה האישית, בעבודה ובבית. לפיכך ישנו צורך בניהול המצב החדש, להתמודדות אופטימלית. בין היתר, לקבוע לוחות זמנים לעבודה, ולטיפול בילדים ובבית, תוך תיאום ציפיות עם כל אחד מהצדדים. לוודא שההפרדה אינה פיזית בלבד אלא גם מנטלית- התכווננות לעמוד בהחלטה, ולייצר את התנאים שיאפשרו זאת. רצוי לבחון יחד עם הארגון ניהול נכון ויעיל לביצוע, הכולל הגדרת תפוקות, לוחות זמנים, פגישות, שיאפשרו פניות לעולמות האחרים. שמירה על תחושת שייכות לארגון חשובה למוטיבציה ומשליכה על היעילות והאנרגיה בשני העולמות. "עבודה מרחוק" חשובה וחיונית, והיא חלק בלתי נפרד מעולם העבודה העתידי, כך גם הדאגה לצרכים האנושיים ברמה הפיזית והרגשית, והאיזון בין עבודה-בית ופנאי.

תמצית אודותיי

M.A)) – בפסיכולוגיה, תחום תעסוקתי ארגוני (פסיכולוגית), מכללה אקדמית ת"א-יפו.

 (LL.B) במשפטים (עורכת דין), אוניברסיטת חיפה.

B.A)) – בפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

מאמנת אישית מוסמכת, מכון אדלר.

פסיכולוגית, יועצת קריירה. בעלת ניסיון עשיר במגוון תהליכי אבחון וייעוץ תעסוקתי לאורך למעלה מעשור. לאורך השנים מייעצת לפרטים, מנחה סדנאות ומרצה למגוון ארגונים, פרטיים וציבורים, בהיבטי המשאב האנושי בעולם התעסוקה ובליווי מנהלים. הרקע המשפטי-עסקי, בשילוב עם עולם הפסיכולוגיה, מאפשר חיבור בין עולמות רגשיים לפרקטיים ומייצר שיח מול מגוון אנשים ודרגים.

עבודה עם גופים כגון: מרכז "לכל אדם יש שביל", המוסד לביטוח לאומי (הכוונה תעסוקתית בתהליכי שיקום, הרצאות), מוסדות אקדמיים, קיבוצים, איגודי הערים (סדנאות), ארגונים עסקיים, ועוד.