גיא זקס וסיעת כרי"ש למועצת רמת ישי: אם לא תמנו את זקס כחבר הוועדה לתכנון ובנייה, נעתור לבית המשפט

המכתב נשלח לממונה על מחוז צפון במשרד הפנים, בועז יוסף, לראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר וליועמ"ש המועצה, עו"ד אפרים (אפי) קיזל, על ידי עורך הדין אילן גולדנברג מחיפה. במכתבו פירט גולדנברג את טענות הסיעה של זקס, לפיה היא "זוכה לתת-ייצוג בולט בוועדות המועצה ונעדרת ייצוג באופן מוחלט בוועדת התימרור, התכנון והבנייה לעומת סיעות יחיד אחרות במועצה הזוכות לעודף ייצוג בוועדה חשובה זו, בראשה עומד ראש המועצה לשעבר ניר חבקין. פסילתו של זקס באופן אישי מכהונה בוועדה מנוגדת לחוק למניעת אפלייה". זקס: "לא יודע לאיזה סוג של אופוזיציה התרגלו כאן בשנה וחצי שלא הייתי במועצה, אבל אני לא אתן לקואליציה של בן אליעזר לדרוס את זכויות האופוזיציה"

גיא זקס

בישיבת מועצת רמת ישי מתחילת חודש יוני, כמו גם בישיבות מועצה דומות במהלך הקדנציה הנוכחית עוד בטרם מינויו מחדש של גיא זקס לתפקיד חבר מועצת רמת ישי, סירבה הקואליציה במליאה לבקשתו להתמנות כנציג סיעתו בוועדה לתימרור, תכנון ובנייה בראש עומד ראש המועצה לשעבר, חבר המועצה ניר חבקין.

כעת מגיעה תגובתה הנחושה של סיעת כרי"ש, אותה זקס מייצג במליאת המועצה הנוכחית: עו"ד אילן גולדנברג מחיפה שיגר מכתב בשמה של הסיעה ובשמו של זקס, אל הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים בועז יוסף, ראש מועצת רמת ישי, עפר בן אליעזר, ויועמ"ש המועצה עו"ד אפרים (אפי) קיזל, בדרישה לתקן את העניין עד לישיבת המועצה הבאה, אחרת תוגש עתירה מנהלית בנושא, לרבות דרישה להוצאות משפטיות.

במכתבו מציין עו"ד גולדנברג, בין השאר: "סיעת כרי"ש זוכה לתת-ייצוג בולט בוועדות המועצה ונעדרת ייצוג באופן מוחלט בוועדת התימרור, התכנון והבנייה לעומת סיעות יחיד אחרות במועצה הזוכות לעודף ייצוג בוועדה חשובה זו, בראשה עומד ראש המועצה לשעבר ניר חבקין. פסילתו של זקס באופן אישי מכהונה בוועדה מנוגדת לחוק למניעת אפלייה".

במכתבו מצטט עו"ד גולדנברג, בין השאר, פסק דין ידוע של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, מאיר שמגר, ובו קובע שמגר כי ""נקודת המוצא להרכב הגופים הנבחרים מטעמה של הרשות המקומית על פי עקרון הייצוג היחסי היא בקביעת ההתאמה בין מספר חברי הסיעה במועצה הנבחרת לבין מספרם בגוף המייצג את הרשות המקומית. כך בדרך כלל, וכך גם בוועדה המקומית. קביעה זו תיעשה באמצעות השוואת כוחה היחסי של הסיעה במועצה לכוחה בקרב נציגי הרשות בועדה המקומית".

כמו כן מצטט עו"ד גולדנברג את פסיקתו הידועה של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, בה נכתב: "על מועצת העירייה לבחור את נציגיה לוועדה המקומית תוך מתן ייצוג יחסי הולם לסיעות העותרים… כדי לממש קביעה זו על מועצת העירייה לבחור את הנציג המקובל על סיעתו של העותר. בכך מגשימה המועצה תפיסת יסוד המונחת ביסוד מעמדה של סיעה,
והוא האוטונומיה של הסיעה. אכן, ל"סיעה" קיום במשפט הציבורי. היא "יחידה חוקתית" או "יחידה חוקית"… כדי לאפשר לה לקיים את מעמדה ותפקידה (בין בקואליציה ובין באופוזיציה) יש להכיר באוטונומיה שלה. על כן בענייננו, כדי שסיעה תוכל לשמור על מעמדה ולמלא את תפקידיה, יש לאפשר לה להחליט באמצעות מי מובטח הייצוג היחסי ההולם שלה".

אילן גולדנברג

עו"ד גולדנברג ציטט במכתבו גם את חברת המועצה הקודמת מטעם הסיעה, ליבי אלקריף, סיפרה כי באופן לא רשמי, עוד בתקופת כהונתה במועצה, נאמר לה על ידי חבר המועצה חבקין כי "אם הסיעה תביא מועמד אחר מלבד זקס, הוא יתמוך במינויו". על כך קבע עו"ד גולדנברג כי הדבר מנוגד לחוק למניעת אפלייה, אשר במקור אמנם נכתב על איסור מניעת שירותים ציבוריים ומסחריים מתוך אפלייה אסורה, אולם הדבר תקף גם בשירות הציבורי בוועדות המועצה.

גולדנברג סיכם את מכתבו בדרישה מפורשת להסדיר את העניין עד ישיבת המליאה של חודש יולי, ולכל המאוחר עד לסוף חודש יולי, שאם לא כן – תוגש עתירה בנושא.

חבר המועצה זקס הגיב בקצרה על שליחת המכתב, אותו גם פרסם בדף הפייסבוק שלו: "אני לא יודע לאיזה סוג של אופוזיציה התרגלו כאן בשנה וחצי שלא הייתי במועצה, אבל כל עוד אני מכהן – לא יירמסו זכויות האופוזיציה והוראות החוק והצדק יישמרו. ניסיתי לפני שיגור המכתב לפנות ליו"ר הוועדה, חבר המועצה חבקין, ואף שוחחתי בעניין עם ראש המועצה בן אליעזר מספר פעמים בבקשה שיתווך פתרון שיחזיר אותי לוועדה בה כיהנתי בקדנציה הקודמת – ולא נעניתי בכלל על ידי שניהם. אם לא יהיה מנוס, נבקש את התערבות בית המשפט בנושא. הסיעה שלי לא תוותר על זכותה להיות נוכחת ומשפיעה בוועדת התימרור, התכנון והבנייה, שהיא וועדה חשובה מספיק כדי להפקידה בידי ראש מועצה לשעבר, ובה לסיעתו של חבקין, שהיא סיעת יחיד בדיוק כמוני, יש חמישה (!!!) נציגים, בעוד לסיעתי אין נציג אחד לרפואה".