משדרגים תשתיות ברמת ישי: הכניסה הנוספת לאזה"ת רמת ישי תהיה מוכנה עד סוף שנת 2020

ראש המועצה עופר בן אליעזר אשר גייס את משרד התחבורה לפרויקט שעלותו מתקרבת ל-11 מליון שקלים, מלווה את העבודות יחד עם הצוות המקצועי של המועצה. בן אליעזר: "העבודות מתקדמות לפי לוחות הזמנים. הפרויקט ינגיש את הכניסה אל אזור התעסוקה, וייתן רוח גבית לעסקים, אני מבקש להודות לידידי חבר המועצה ויו"ר ועדת התכנון ובניה מר ניר חבקין על עזרתו לקידום הפרויקט"

כניסה נוספת. יוני 2020

העבודות להכשרת כניסה נוספת לאזור התעסוקה רמת ישי מכיוון צומת בית שערים ונווה יער נמצאות בעיצומן והן צפויות להסתיים עד סוף שנת 2020.
הפרויקט שעלותו מתקרבת ל-11 מיליון שקלים, כולל הכשרת כביש גישה מהכניסה החדשה ועד לאזור כיכר רחוב האקליפטוס, בניית כיכרות, תאורה, הכשרת חניות ומדרכות ופיתוח נופי. ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר רתם לפרויקט את משרד התחבורה שתקצב 75 אחוז מהפרויקט והיתר מגיע מקרנות הרשות.

השבוע נמשכה הכשרת תוואי הכביש לקראת סלילה. לאחרונה הוצבו לאורך תוואי הכביש עמודי תאורה ובמקביל נעשות עבודות תשתית להצבת קווי מים וביוב. עופר בן אליעזר ביקר השבוע בשטח, עקב מקרוב אחרי העבודות והביע שביעות רצון מקצב העבודות בהתאם ללוחות הזמנים. את העבודות מלווה הצוות המקצועי של המועצה, המנכ"ל עוזי פריד ומהנדסת המועצה אתי בוצ'ין.

בן אליעזר: "העבודות מתקדמות בקצב לפי לוחות הזמנים והן צפויות להסתיים עד תום השנה. כניסה נוספת לאזור התעסוקה תיתן פתרון תחבורתי ובטיחותי , תנגיש את הכניסה אליו למבקרים הרבים, ותיתן רוח גבית לעסקים. זהו נדבך חשוב נוסף בהשקעות המועצה בפיתוח וקידום אזור התעסוקה שעבר בשנים האחרונות מהפך ברמת התשתיות, החזות, החניות, התאורה וכעת גם מבחינה תחבורתית. אני מודה לחבר המועצה, ידידי ניר חבקין, יו"ר וועדה תיכנון ובניה על עזרתו לקידום הפרויקט".

בתמונה: העבודות בשטח השבוע

 

35799058887 Uri josef drucker properties for sale in cyprus