מועצת רמת ישי אישרה חוק עזר לחניה אשר יסדיר את נושא חניית הרכבים בישוב

מדובר בחוק עזר חדש אשר מחליף את הקודם ומתייחס לגידול הישוב ולצרכיו הנוכחיים.

מליאת מועצת רמת ישי אישרה בישיבתה שנערכה השבוע חוק עזר לחניה בישוב שמטרתו הסדרת נושא החניה בישוב. בדברי ההסבר נכתב בין היתר: "מאז התקן חוק העזר הנוכחי גדל הישוב וההסדרים שנקבעו בחוק העזר הנוכחי אינם תואמים לצרכים הנוכחיים של הישוב ונוצר צורך לעדכן את חוק העזר ולכלול בו הסדרים אשר לא נכללו בו מלכתחילה. חוק העזר המוצע מותאם להתפתחות הרבה אשר חלה בחוקי העזר להעמדת רכב וחנייתו ברשויות שונות ולצורך להסדיר בשטח הישוב חניה בתשלום במועדים ובמקומות מסוימים".

החוק יסדיר אזורי חניה בתשלום וכן את נושא חניית נגררים ומשאיות. כמו כן יופק תו חניה אזורי אשר יקנה חניה חינם לתושבי רמת ישי. המועצה התקינה את חוק עזר לחניה לפי סעיפים 14, ו-22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 77 לפקודות התעבורה.
ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר הדגיש כי רשות התמרור המקומית תהיה מעורבת בתהליך קביעת המועדים והמיקומים של אזורי החניה.

עופר בן אליעזר, הודה לחברי המועצה על שיתוף הפעולה ואמר: "לנוכח התפתחותה של רמת ישי הן בתוך הישוב והן באזור התעסוקה נוצר צורך בחוק עזר לחניה חדש ומעודכן שיתאים לרמת ישי של שנת 2020. אני מודה לחבר המועצה ניר חבקין, יו"ר הוועדה המקומית לתיכנון ובניה על הסיוע בקידום הנושא ולחברי המועצה על שיתוף הפעולה".