מועצת רמת ישי קיימה מפגש שיתוף ציבור בנוגע להקמת פארק משחקים ברחוב כליל החורש

בן אליעזר הציג את הרעיון לפיו יוקם פארק משחקים משולב על שטח של כ-4 דונמים ובו 2 מתחמי משחקים, מסלול פאמטראק (מסלול אתגרי) ושטח עם דשא.

בן אליעזר הדגיש כי מדובר בתכנית כללית לפני תיכנון מפורט בו ילקחו בחשבון סוגיות שחשובות לתושבים, ולאחר מכן השיב על שאלות.

כחלק ממדיניות השקיפות ושיתוף התושבים בתהליכים ובפעולות אותן מבצעת מועצת רמת ישי קיים ביום ראשון השבוע ראש המועצה עופר בן אליעזר מפגש שיתוף ציבור בנוגע להקמת פארק ברחוב כליל החורש. במפגש שהתקיים בבית מרים השתתפו עשרות תושבים. יחד עם בן אליעזר השתתף במפגש הצוות המקצועי של המועצה, המנכ"ל עוזי פריד, מהנדסת המועצה אתי בוצין ועוזרת ראש המועצה סיגלית ברזאני.

בן אליעזר הציג בחלקו הראשון של המפגש את עקרונות הרעיון, לפיו יוקם פארק משחקים משולב על שטח של כ-4 דונמים ב"שטח חום" בקצה רחוב כליל החורש. בן אליעזר סקר בצורה מפורטת את התכנית הכללית כאשר הכוונה היא להקים בשטח 2 מתחמי משחקים, מסלול פאמטראק (מסלול אתגרי) ושטח עם דשא. בן אליעזר הציג את התכנית כולל הצגת שקפים, תצ"א וחיתוכים שונים והדגיש כי מדוברת בתכנית הכללית לפני תיכנון מפורט בו ילקחו בחשבון בין היתר סוגיות שחשובות שיעלו התושבים.

בחלקו השני של המפגש היפנו התושבים שאלות לבן אליעזר והעלו מספר סוגיות ובהן תחבורה, מיקום המתקנים, חניות, תאורה, נגישות, גינת כלבים ועוד. בן אליעזר השיב בצורה מפורטת תוך שימוש בשקפים לשאלות, חידד סוגיות שונות והודה בסיום לעשרות התושבים שהגיעו למפגש שיתוף ציבור וציין כי יתקיים מפגש ציבור נוסף בנושא.
זהו מפגש שיתוף ציבור נוסף במסגרת מדיניות מועצת רמת ישי לשקיפות ושיתוף הציבור בכלל ובפרט בתכנון עתידה של רמת ישי. במסגרת זו התקיימו מספר שיתופי ציבור בין היתר, הליך שיתוף ציבור בנושא תכנית המתאר של רמת ישי תחת הכותרת "רמת ישי לאן" וכמו כן התקיימו מפגשי שיתוף ציבור בנוגע לשדרוג פארק קותי, תוכנית אב לספורט תוכנית אב לחינוך ועוד.
בן אליעזר: "קיימתי שיתוף ציבור בנושא הקמת פארק משחקים חדש. הצגתי את העקרונות על פיהם אנו מבקשים להקים את הפארק ויחד עם צוות המועצה הקשבנו קשב רב, רשמנו את ההארות, ההערות והבקשות ונטמיע אותן ככל הניתן בתכנון המפורט. תודה לעשרות התושבים שהשתתפו במפגש, וגילו מעורבות רבה בתהליך".