פארק צפרות יוקם במורד נחל קישון

לאחר שאושרה תכנית "פארק מורד נחל הקישון" החלה רשות נחל הקישון בתכנון פארק צפרות בחלקו הדרום מערבי של הפארק, סמוך למלחת הקישון ההיסטורית ("האפנדיקס").

אזור הפארק החדש. צילום: רשות נחל הקישון
אזור הפארק החדש. צילום: רשות נחל הקישון

התכנון כולל הקמתם של שלוש בריכות מים רדודות אשר מהוות בית גידול לח ומערכת אקולוגית המותאמת לקינון עופות מים. באזור זה קיימת צמחייה נדירה וייחודית למלחת הקישון ובתוכה נעצוצית סבוכה, תלתן צר עלים, עדעד הביצות ועוד.

כיום האזור לא נגיש לציבור ובכוונת רשות נחל הקישון להנגיש אותו ולחברו לפארק הקיים. זאת על ידי הקמתו של גשר הולכי רגל ושבילי הליכה ומסתורים לצפייה בציפורים. לטובת הציבור יותקנו עמדות מידע ושילוט שיסבירו על מיני החי והצומח במקום.

אזור הפארק החדש. צילום: רשות נחל קישון
אזור הפארק החדש. צילום: רשות נחל הקישון

התכנית המפורטת ממומנת על ידי הקרן לשמירת השטחים הפתוחים של רשות מקרקעי ישראל. לצורך התכנון שכרה רשות הנחל את שירותיהם של ההידרולוג רפי הלוי מחברת "נהרא ופשטיה" ואדריכל הנוף אמיר בלום ממשרד האדריכלים "מילר בלום".

על אף ההתקדמות באישור תכנית פארק מורד נחל הקישון והתכנון להקמת פארק הצפרות, עדיין קיימים גופים המערימים קשיים בהקמת הפארק והרחבתו. בימים אלה מקדמת חברת נמלי ישראל את המתחם הלוגיסטי הצמוד לפארק הקישון ולמרחב הרגיש בסביבת מלחת הקישון.
רשות הנחל הביעה את התנגדותה לפיתוח הנמלי, הן בועדה המחוזית והן בועדה לשמירת הסביבה החופית (ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה). בנוסף, הגישו לאחרונה חברות לוגיסטיקה בקשות להיתרי בנייה לועדה המקומית להקמת מחסנים, סלילת משטחי אספלט וכדומה, בסמוך למתחם המכונה "95 דונם" הצמוד לנחל. הרשות דורשת לצרף את שטחי הלוגיסטיקה באזור רגיש זה לשטחי פארק מורד נחל קישון ולהרחיב את הריאה הירוקה במפרץ חיפה.

לדברי מנכ"לית רשות נחל הקישון, שרון נסים: "השמירה על נופי מים ייחודיים, ההולכים ונעלמים, הינה צו השעה לטובת הטבע, הסביבה והבטחת איכות החיים שלנו. הקמת משטחי אספלט ומחסני ענק במקומם, תהיה בכייה לדורות. רשות הנחל תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להסיר את התכניות הפוגעניות הללו, לטובת הציבור ורווחתו".