רמת ישי: העבודות להכשרת כניסה נוספת לאזור התעשיה נמצאות בעיצומן

העבודות להכשרת כניסה נוספת לאזור תעסוקה רמת ישי מכיוון צומת בית שערים וחוות יער נמצאות בעיצומן.

כניסה נוספת עבודות
כניסה נוספת עבודות

הפרויקט, שעלותו מתקרבת ל-11 מיליון שקלים, כולל הכשרת כביש גישה מהכניסה החדשה ועד לאזור כיכר "לייף אנד פיטנס" רחוב האקליפטוס, בניית כיכרות, תאורה, הכשרת חניות ומדרכות.
השבוע נמשכה הכשרת תוואי הכביש לקראת סלילה. ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר ביקר השבוע בשטח, עקב מקרוב אחרי העבודות והביע שביעות רצון מקצב העבודות בהתאם ללוחות הזמנים.
עופר בן אליעזר רתם לפרויקט את משרד התחבורה שתקצב 75 אחוז מהפרויקט והיתר מגיע מקרנות הרשות.

בן אליעזר: "העבודות מתקדמות בקצב לפי לוחות הזמנים. כניסה נוספת לאזור התעסוקה תנגיש את הכניסה אליו למבקרים הרבים, עם דגש על שעות וימי העומס, ותיתן רוח גבית לעסקים. זהו נדבך חשוב נוסף בהשקעות המועצה בפיתוח וקידום אזור התעסוקה שעבר בשנים האחרונות מהפך ברמת התשתיות, החזות, החניות, התאורה וכעת גם מבחינה תחבורתית. אני מודה לחבר המועצה, ידידי ניר חבקין, יו"ר וועדה תיכנון ובניה על הרוח הגבית ועזרתו לקידום הפרויקט".