רשות נחל הקישון: "פארק יגור יצא לדרך"

שינוי סביבת נחל קישון באזור מחלף יגור, הפיכתו ממפגע למשאב טבע, פנאי ונופש ולרווחת הציבור

רשות נחל הקישון החלה בימים אלה בביצוע פרויקט שיקום נחל קישון, שימורו והנגשתו לרווחת הציבור לציבור במרחב מחלף יגור. באזור זה ישנו מסדרון אקולוגי המשמש גם למעבר בעלי חיים בין הר הכרמל לגבעות אלונים-שפרעם. במקום מופע הנחל הוא טבעי, מפותל ועשיר בסבך צמחיית נחלים.

בשל עבודות הקמת מחלף יגור ומסעת הכביש בקרבה לנחל, פעלה רשות הנחל מול חברת נתיבי ישראל לצורך פיצוי סביבתי ושיקום האזור שנפגע כתוצאה מעבודות הקמת המחלף.

רשות הנחל שכרה את שירותי חברת התכנון ליגמ שהכינה עבורה תכנית לשיקום אקולוגי ותיירותי. התכנית כוללת טיפול בצמחיה הטבעית במקום, דילול אשלים ונביטות של אקליפטוסים, שתילת צמחית נחלים אופיינית; הכשרת רחבת כניסה מונגשת הכוללת חנייה וספסלי מנוחה. מהרחבה יצאו שבילי טיול המתפתלים בתוך סבך הצמחיה הטבעית. הפרויקט כולל גם הרחבת תוואי הנחל ויצירת אפיק נוסף שבמרכזו אי אקולוגי שישמש לאישוש המערכת האקולוגית וליצירת בתי גידול נוספים באזור. הנתיב הנוסף של הנחל יסייע לניקוז הנחל בעת אירועים שטפוניים. את השיקום הצמחי ילווה מטעם רשות הנחל הבוטנאי ד"ר דידי קפלן.

תכנית שיקום מרחב מחלף יגור
תכנית שיקום מרחב מחלף יגור

רשות הנחל גייסה תקציב להקמת הפארק מחברת נתיבי ישראל וממרחב צפון של הקק"ל בסך של שלושה מליון ₪. כאמור העבודות מתבצעות בימים אלה על ידי קק"ל, קבלני הביצוע של רשות ניקוז ונחלים קישון ובפיקוח רשות נחל הקישון. רשות הנחל מתכוונת לגייס תקציבים נוספים לעיבוי והמשך הפארק בבריכות חורף, ובשבילים למעלה הנחל ולמורדו, שישתלבו במארג שבילי האופניים במרחב מפרץ חיפה וסביבתו.

מעבר להיותו של הפארק מקום בילוי לתושבי האזור, הוא ישמש כמקום לימוד ועבודות חקר (ביוטופים) לתלמידי בתי הספר בסביבה.

לדברי מנכ"לית רשות נחל הקישון, שרון נסים: "פרויקט זה יצא לדרך בעקבות שיתוף פעולה בין כל הגורמים באזור: המועצה האזורית זבולון, קיבוץ יגור, כפר חסידים, קק"ל, חברת נתיבי ישראל ורשות ניקוז קישון. אנו רואים בתחילתו של פרויקט זה סנונית ראשונה לפיתוח פארקים ושבילי נחל נוספים במרחב, תוך גיוס תקציבים ממשלתיים ואחרים. הקישון וסביבתו הוא ריאה ירוקה בעלת חשיבות עליונה, הבאה לידי ביטוי בתכנית האב של רשות הנחל וכן בתכנית מפרץ החדשנות של רשות מקרקעי ישראל המייחסת חשיבות למרחב הנחל ופיתוח גופי מים נוספים בקרבתו".

צילום: רשות נחל הקישון