עמק יזרעאל: מובילים גם בטוהר הבחינות – בית הספר העמק המערבי סווג "ירוק" במדדי טוהר בחינות הבגרות

משרד החינוך מעודד תכניות רבות ומגוונות לשיפור הישגי התלמידים.

תמונת בית הספר צילום: דוברות עמק יזרעאל
תמונת בית הספר
צילום: דוברות עמק יזרעאל

 

לצד זה, מקפיד המשרד על חינוך התלמידים ליושרה ולהגינות וכפועל יוצא מכך, לקיומן של בחינות הבגרות תוך שמירה על כללי היבחנות נאותים ושמירה על טוהר הבחינות.
במסגרת הפעולות שהמשרד נוקט בהן, הוחלט לסווג את בתי הספר בהתאם למידה, בה הצוות החינוכי בו, מצליח לחנך את תלמידיו לערכים של יושרה והגינות בבחינות.
בית הספר העמק המערבי סווג במסלול "ירוק" בשמירה על טוהר הבחינות. במשך שנתיים מתוך השלוש השנים האחרונות נמצא כי שיעור המחברות הפסולות בעמק המערבי עומד בין 0%-1% .
וכך כתב דוד גל, מנהל אגף בכיר בחינות במשרד החינוך, למנהלת בית הספר: "מדד טוהר הבחינות מודד בראש וראשונה את התנהגות התלמידים, אך מעיד לא פחות מכך על מידת הצלחתו של בי״ס לחנכם להגינות, לאמינות וליושר. משרד החינוך רואה חשיבות רבה בקיום תרבות השומרת על טוהר הבחינות."

רחל שחורי, מנהלת אגף החינוך במועצה: "קראתי בשמחה ובסיפוק רב את ההודעה על ההכרזה כי בית הספר העמק המערבי הינו בית ספר ירוק. אין ספק כי האווירה המכבדת, הישרה והשקופה בה מתנהלות בחינות הבגרות בבית הספר, משקפת את הגישה הערכית החינוכית שלהם, המייחסת חשיבות רבה ליושרה, בצד השאיפה להישגים טובים. כל הכבוד ובהצלחה גם בבחינות הבגרות הבאות."
אילנית ערן, מנהלת בית הספר: "אנו עוסקים רבות בחזון הבית ספרי ובערכים שמייחדים אותנו. שוב ושוב אדגיש כי הציונים הם ממש לא חזות הכל, אלא דווקא הדרך!"