רות קלנר-עקרון ועידו גרינבלום יעלו לסיבוב שני ב-13.11.18

רותי קלנר-עקרון קיבלה 2,551 קולות ועידו גרינבלום קיבל 2,085 קולות

הבחירות לרשות המועצה בקרית טבעון תמו באופן חלקי. לתפקיד ראש מועצת קרית טבעון יערכו בחירות נוספות כיוון שאף לא אחד מהמועמדים קיבל יותר מ-40% מהקולות. הסבב השני יערך ביום שלישי בעוד פחות משבועיים, בתאריך 13.11.18. השניים שיעלו לסיבוב השני הם: רותי קלנר-עקרון שקיבלה 2551 קולות ועידו גרינבלום שקיבל 2085 קולות (הנתונים כוללים את הפתקים הכשרים בלבד וללא קולות החיילים).
חברי מליאת המועצה נקבעו כבר בסיום ספירת הקולות בבחירות שנערכו ב- 30.10.18.
ולהלן התוצאות: תנופה לטבעון (אמת) – 3 מנדטים; זה הזמן – טבעון שלנו בראשות רות קלנר עקרון (ר) – 3 מנדטים; אני טבעוני בראשות שמוליק שמחון (חם)– 2 מנדטים; מרץ בטבעון – (מרצ) – 2 מנדטים; טבעי שזה טבעון – (יג) – 1; רשימה דתית מאוחדת (זך) – 1 מנדט; עתיד בטבעון זה הבית – (פ) – 1 מנדט.
לא נכנסו: כולנו עם אורי דרוקר, לב טבעון של אבי מאסס, ראש טבעון של עלי ברוק.
סך כל הקולות הכשרים: 6,890.
אחוזי הצבעה: 59.4%.