עמק יזרעאל: המועצה האזורית ועיריית מגדל העמק מתנגדות להקמת מתקני כליאה באזור התעשייה שגיא 2000

לאחר שהמועצה האזורית עמק יזרעאל הודיעה לוועדה הארצית על התנגדותה, הצטרפה גם עיריית מגדל העמק להתנגדות.

בעקבות ההודעה כי המועצה הארצית לתכנון ובנייה בוחנת פינוי של מתקני כליאה הנמצאים כיום בגוש דן, בשרון ובשפלה, לצפון ולדרום, במטרה לפנות קרקעות, יצאו שתי הרשויות – עמק יזרעאל ועיריית מגדל העמק, בהתנגדות לכוונה להקים את אחד מבתי הכלא האמורים, באזור התעשייה שגיא 2000. אזור התעשייה שגיא 2000 נמצא בבעלות המועצה האזורית עמק יזרעאל ועיריית מגדל העמק ונמצא בשנים האחרונות בתנופת התפתחות והתרחבות, קליטת מפעלים חדשים והשלמת תוכניות התרחבות לשנים הבאות.
לאחר שהמועצה האזורית עמק יזרעאל הודיעה לוועדה הארצית על התנגדותה, הצטרפה גם עיריית מגדל העמק להתנגדות. השבוע, שתי הרשויות הוציאו הודעות בנושא גם לעיתונות. מהמועצה האזורית עמק יזרעאל ועיריית מגדל העמק, נמסר השבוע:
"המועצה האזורית עמק יזרעאל ועיריית מגדל העמק מתנגדות לתוכנית הקמת מתקני כליאה באזור התעשייה שגיא 2000 ובאזורים המיועדים להרחבתו. התוכנית מסכנת את השטחים הפתוחים של עמק יזרעאל, את החקלאות והפיתוח הכלכלי של אזור התעשייה המשרת גם את עמק יזרעאל וגם את מגדל העמק. נפעל בנחישות למנוע את הקמת המתקנים בשטח זה."