מה ניתן לבטח עם שטר חוב?

שטר חוב הוא אחד הביטחונות הנפוצים והמקובלים בהסכמי שכירת דירות כדי להבטיח את ההתחייבות השוכר למשכיר. כך שאם הפר אחד הצדדים את תנאי החוזה או ההסכם, שטר חוב הוא הביטחון שלכם להבטחת התשלום. הוא משמש כמסמך תקף משפטית בכל מה שקשור לבירור, כולל את הערבים וניתן להגיש אותו להוצאה לפעול ללא צורך בהגשת תביעה לבית המשפט.

מהו שטר חוב ולשם מה צריך אותו?

שטר חוב הוא שטר התחייבות בין שני צדדים לגבי תשלום אשר מוגדר מראש לתשלום, למקרה שאחד הצדדים מפר את ההתחייבות. נהוג להשתמש בשטר זה בחוזה שכירות. באמצעות שטר החוב ניתן להבטיח את התחייבויותיו של השוכר כלפי המשכיר, במקרה של פגיעה בדירה, אי תשלום שכירות ועוד. שטר חוב יכול להיות עם ערבים או ללא ערבים בהתאם להסכם שנחתם עם הצדדים, וכן שטר סחיר או לא סחיר.

סוגי שטר חוב

שטר החוב נחלק לכמה סוגים עיקריים שטר חוב הכולל ערבים או שטר חוב ללא ערבים, שטר חוב סחיר ולא סחיר.

שטר חוב הכולל ערבים- סוג שטר חוב זה שכיח ביותר וכולל חתימה של שני ערבים או יותר על השטר אשר מתחייבים לשלם לשכור את שכר הדירה ולעמוד בהתחייבויותיהם בהתאם להסכם שנחתם בניהם. החתמת הערבים על שטר זה היא מעין בטוחה להגנה של המשכיר, כך שאם מתעוררת בעיה שטר החוב משמש כמסמך משפטי לכל דבר.

שטר חוב ללא ערבים- סוג שטר זה אינו כולל את חתימות הערבים והוא אינו גורם למשכיר להיות ללא הגנה במגרה של אי כיבוד שטר החוב. במקרה זה חשוב לבחור בנוסף לשטר זה מסמך נוסף שיש לו תוקף משפטי ויכול להגן על האינטרסים של המשכיר.

שטר חוב סחיר – שטר סחיר הוא שטר שהמשכיר יכול למכור את זכויות הגבייה לאדם אחר. כך שאם מתעוררת בעיה מול השוכר, הוא עלול למצוא את עצמו מול גורמים עוינים שונים אשר לא נעים להיפגש איתם.

שטר חוב לא סחיר- הוא שטר שהמשכיר לא מוכר את זכויות הגבייה שלו לאדם אחר הוא בעל השטר.

יתרונות שטר חוב

באמצעות שטר החוב ניתן ליהנות מיתרונות שונים והגנה מירבית על התחייבויות המשכיר כלפי השוכר, בין אם זה פגיעה בדירה, אי תשלום השכירות ועוד. יתרונות שטר החוב כולים את היתרונות הבאים:

הגנה מירבית על המשכיר– באמצעות מסמך שטר החוב ניתן להגן בצורה הטובה ביותר על דירתו של המשכיר וכן לעמוד בהתחייבויות השוכר בהתאם להסכם בין הצדדים.

מסמך משפטי לכל דבר- שטר החוב הוא מסמך משפטי לכל דבר אשר תקף משפטית בעת בירור.

לא כולל עלויות נוספות- השטר אינו כולל עלויות כספיות נוספות.

מתאים להגשה בהוצאה לפועל- ניתן להגיש שטר זה ישירות להוצאה לפועל ללא צורך בהגשת תביעה לבית המשפט.

כולל את חתימת הערבים- השטר כולל את חתימת הערבים ונותן הגנה גבוהה ביותר למשכיר.

הורדת שטר חוב באתר דיפרנט